Kurikulum

Sekolah Star Rysa menggunakan kurikulum dari New Zealand dan juga mengacu pada pendidikan departmen pendidikan Republik pendidikan Indonesia

%d bloggers like this: